компания
ПредставянеФирма СТЕМ ООД е основана през 1989-та година в Нова Горица, Словения, с мисия да произвежда и разработва дробометни и всякакъв вид турбинни бластиращи машини от високо качество за целите на обработване на повърхнините – бластиране, матиране, шот пининг, стрес пининг, награпяване и т.н.

Базата на СТЕМ ООД се намира в Нова Горица, Словения. Тук проектираме и произвеждаме оборудването си. Освен главната си база СТЕМ ООД разполага допълнително и с още две бази – в Толмин, Словения и Айдовшчина, Словения, където се сглобяват машини с по-големи габарити.

SlikeObjektov

Повече от 30% от нашите работници са с по две образования, което ни позволява да решава дори и най-големите предизвикателства пред технологията на бластирането.

В резултат на гореизложеното, продажбите на СТЕМ ООД нарастват ежегодно, основно за износ – близо 95% от общата си продукция. Ето защо продукти и машини на СТЕМ ООД можете да срещнете във всички Европейски държави, както и извън Европа – Азия, Средния Изток и т.н. Най-важните ни референции са от най-престижните Европейски прозиводители и от най-големите леярни в Русия.

Постоянно се полагат грижи за удовлетворението на всички клиенти, които вече притежават машини на СТЕМ ООД.

Основна информация

Име на фирмата:STEM, d.o.o.
Адрес:Vipavska cesta 67 (Rožna dolina)
Пощенски код и населено място:5000 Nova Gorica
Регистрационен номер5306779
ДДСSI29302196


     МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ