Водещият принцип на СТЕМ ООД е постоянни разработки отговарящи на технологичните и производствени предизвикателства на пазара, като основната цел е да се постига оптимално качество на третирната повърхност едновременно с рационална консумация на мощности и енергия.

СТЕМ ще продължи своите проучвания и развитие в сферата на подобряване на качеството и разработки на технологии за дробометене.

Ще продължим разработките си в развитието на полуавтоматични и автоатични линии в сферата на антикорозионната защита за браншове като: 

  • Леярни
  • Ковашко-пресови производства
  • Автомобилната индустрия
  • Други браншове за обработка на метал (тръбопроизводство, топки за мелничната индустрия, производство на пружини, заварени конструкции, газови бутилки и т.н.)
Естествено, наред с това, оставаме на разположение като постоянен доставчик на резервни части, подръжка, сервиз и консултации за всичките ни клиенти.