STEM d.o.o. присъства със своите дробеструйни машини във всички индустрии, където се изисква повърхностна обработка на материалите, където се изисква пясъкоструене, наклеп и др.п. 
Различни видове дробеструйни машини могат да бъдат подходящи за съответната технология. Експертите на STEM d.o.o. ще Ви посъветва за най-подходящото решение както от технологична, така и от икономическа гледна точка.