SlikaAplikacijaLADJEDELNICA

Дробометни машини, използвани в корабостроителниците:

  • Машина за профили и ламарини тип ''PAP''

ladjedelnice2  ladjedelnice1

Целта на дробометенето е:

  • Полагане на праймер грунд за съхранение
  • Полагане на грунд за следващо заваряване и механична обработка
  • Почистване на повърхнината