SlikaAplikacijaAVTOMOBILSKA

Дробометни машини използвани в автомобилната индустрия:

 • Подвесни машини – на кука, тип ''H''
 • Проходно-конвейрни подвесни машини тип ''CH''
 • Барабанни машини тип ''B''
 • Машини с въртяща се маса тип ''T''
 • Мрежови-лентов ролганг тип ''MC''
 • Тунелни проходно подвесни машини тип ''TOR''
 • Камери за бластиране тип ''KOM''
 • Машини специално за шот пининг тип ''PIN''

Целта на дробометенето е:

 • Да премахне формовъчната пръст
 • Да премахне оксидация след термообработка
 • Почистване на повърхнината преди антикорозионна защита
 • Награпяване и премахване на мустаци
 • Да подготви повърхнината за следваща механична обработка
 • Да увеличи динамичната сила на детайлите
 • Матиране