SlikaAplikacijaZELEZNICA

Дробометни машини за вагонните заводи и железниците са:

  • Проходно-конвейрни подвесни машини тип ''CH''
  • Машини с въртяща се маса тип ''T''
  • Камери за бластиране тип ''KOM''
  • Подвесни дробометни машини тип "H"
  • Дробометни машини за бластиране на колооси и колела тип ''W''

zeleznice2  zeleznice1

Целта на дробометенето е:

  • Да премахне формовъчната пръст от отливката
  • Да премахне оксидацията след термообработка
  • Да подготви повърхнината за следваща механична обработка
  • Да почисти повърхнината
  • Да премахне ръжда