zelezarne2

Дробометни машини използвани за металообработването и мелничната индустрия са следните:

  • Машина за профили и ламарина тип ''PAP''
  • Машина за бластиране на профили и заготовки тип ''BAR''
  • Машина за бластиране на тръби тип ''PIP''
  • Машина за бластиране на телове тип ''SIW''

zelezarne1  SlikaAplikacijaZELEZARNE

Целта на дробометенето е:

  • Да почисти повърхнината
  • Да премахне оксидацията
  • Да премахне ръждата
  • Да подготви повърхнината за следвща механична обработка