SlikaAplikacijaKAMENBETON

Дробометни машини, използвани за бластиране на бетон и камък:

  • Машини с въртяща се маса тип ''T''
  • Мрежови-лентов ролганг тип ''MC''
  • Камери за бластиране тип ''KOM''
  • Машина за профили и ламарини тип ''PAP''

Целта на дробометенето е:

  • Награпяване
  • Глазура
  • Матиране
  • Състаряване