SlikaAplikacijaKOVACIJE

Дробометни машини използвани в ковашки цехове:

  • Барабанни машини ''B''
  • Подвесни машини – на кука, тип ''H''
  • Проходно-конвейрни подвесни машини тип ''CH''
  • Машини с въртяща се маса тип ''T'' 

kovacija2  kovacija1

Целта на дробометенето е:

  • Премахване на пригара
  • Подготовка на повърхнината за последваща механична обработка
  • Почистване на повърхнината преди антикорозионна защита
  • Награпяване
  • Да премахне оксидацията от термичната обработка