SlikaAplikacijaPLASTIKA

Дробометни машини, използвани за бластиране на пластмаси:

  • Барабанна дробометна машина тип ''B''

Целта на дробометенето е:

  • Заглаждане на пластмасовите детайли
  • Награпяване