SlikaAplikacijaVZMETI

Дробометни машини използвани за закаляване на на пружини:

  • Барабанна дробометна машина тип ''B''
  • Машини специално за шот пининг тип ''PIN''

mikrokovanje3

Целта на дробометенето е:

  • Шот и стрес пининг
  • Почистване на повърхнината
  • Премахване на оксидация