SlikaAplikacijaPOVRSINSKA

Дробометни машини, използвани за защита на повърхнината от корозия:

  • Машина за ламарини и профили тип  ''PAP''
  • Тунелни проходно подвесни машини тип ''TOR''
  • Подвесни машини – на кука, тип ''H''
  • Проходно-конвейрни подвесни машини тип ''CH''
  • Барабанни машини тип ''B''
  • Мрежови-лентов ролганг тип ''MC'' 

povrsinska2  povrsinska1

Целта на дробометенето е:

  • Грундиране за последващо заваряване
  • Грундиране за съхранение
  • Крайно боядисване