Дробометни машини използвани за почистване на детайли след термична обработка:

  • Барабанни машини тип ''B''
  • Подвесни машини – на кука, тип ''H''
  • Проходно-конвейрни подвесни машини тип ''CH''
  • Машини с въртяща се маса тип ''T''
  • Мрежови-лентов ролганг тип ''MC''

SlikaAplikacijaTERMICNA

Целта на дробометенето е:

  • Да премахне оксидацията след термична обработка
  • Да подготви повърхнината за последваща механична обработка
  • Да почисти повърхнината