СТЕМ ООД произвежда дробометни машини с различни габарити и възможности, както и специализирани уникални машини с конкретни приложения, които отговарят на технологичните предизвикателства на всеки клиент. Стандратната ни програма включва следните типове машини:

 • барабанна дробометна машина (типа "B")  
 • подвесна дробометна машина (типа "H") 
 • проходно конвейрна подвесна дробометна машина (типа "CH") 
 • дробометна машина за ламарина и профили (типа "PAP") 
 • машини с въртяща се маса (типа "T") 
 • дробометна машина с мрежов ролганг (типа "MC") 
 • проходно подвесна дробометна машина от тунелен (типа "TOR") 
 • дробометни машини за прътове и профили (типа "BAR") 
 • дробометна машина за бластиране на газови бутилки (типа "GAB") 
 • дробометни камери за тръби (типа "PIP") 
 • дробмоетни камери за жица (типа "SIW") 
 • бластиращи камери (типа "KOM") 
 • прахоуловители (типа "CDR")
 • специални дробометни камери