Дробометните машини от типа "В" са проектирани за детайли, произвеждани както в масови серии, така и в по-малки серии. Основно тези машини се ползват за почистване на детайли от сив и сферографитен чугун, стоманени отливки, детайли от алуминий, прецизни отливки, изковки, и за обработка на метални и неметални изделия. Дробометните машини от типа «В» могат да бъдат с гумени ленти или метални ленти (вериги) на самия барабан.

Дробометните машини тип «В» се наричат барабанни пореди специалната форма на ремъка / веригата, която оформя барабана, където се почистват в действителност детайлите. Те могат да се зареждат в машината ръчно или автоматично  - с скипер, за по-големите машини. По време на дробометенето детайлите се въртят постоянно, задвижвани от ремъка/веригата, като се обструйват с дробинки от турбината. След края на цикъла, ремъкът на барабана се задвижва в обратната посока и детайлите се изсипват от машината.

        

DANE TECHNICZNE:


Prócz wymienionych powyżej maszyn standardowych, oferujemy również gotowe maszyny różnych wymiarów, jak również maszyny dostosowane do oczekiwań klienta, co pozwala nam na:
 
 • Optymalny wybór mocy turbin
 • Dopasowanie pojemnika skipowego do stosowanych przez klienta palet
 • Zastosowanie system wyładunkowy (wibrujący lub gumowy) o różnym kierunku wyładunku i o różnych długościach
 • Dostosowanie szybkości obrotowej taśmy z regulacją częstotliwości
 • Wyposażenie turbiny w regulator częstotliwości
 • Wyposażenie maszynę w separator magnetyczny i sito wibracyjne
 • Dostosowanie maszynę do obróbki aluminium

Технически данни:

bbg

В допълнение към гореспоменатите машини, предлагаме и вече разработени машини с различни габарити и машини с настройки, според желанията на клиента. Възможно е да се добавят и определят следните неща:

 • оптимален избор на мощността на турбините
 • настройка на скипера според контейнерите и палетите на клиентите
 • разтоварващ транспортьор (вибро или гумен) с различна посока на разтоварване, с различни дължини
 • регулиране скоростта на въртене на барабанната лента с честотен преобразувател
 • оборудване турбините с честотен преобразувател
 • оборудване на машината с магнитен сепаратор и вибро сито
 • оборудване на машината за дробометене на алуминий