Mашините от типа на "SIW" са специално разработени за бластиране на жица и тел с различен калибър и сечение.

Телта/жицата влиза в машината и се води от специални ролки. Турбините са специално разположени и обхващат цялата обиколка на жицата по дължината й. Тези машини имат специално насочващи екрани, които да концентрират снопа дробинки изцяло към повърхнината на телта, осигурявайки висока степен на ефективност. Скоростта на подаване се определя от желанията и нуждите на всеки клиент. 


      

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  • Машините от тип "SIW" са прокетирани за тел със плоско, кръгло, хексагонално, квадратно сечение и калибровани стомани.
  • Изполват се за почистване от ръжда, окалина, подготовка за защита, матиране, награпяване и др.п.
  • Машините ни осигуряват оптимално покритие и топ качество на почистената повърхнина
  • Тези машини могат да се дооборудват с размотаващи устройства и устройства за намотаване
  • Има набор от видове машини за различни размери детайли и работни габарити, както и голям брой аксесоари, които ни позволяват да се напаснем към специфичните нужди и изисквания на всеки клиент. 
  • Поради качеството и добрата изработка на машините те могат да функционират и в най-тежките и натоварени условия

Технически данни:


Като допълнение към гореспоменатите стандартни машини, можем да разработим и специални машини с различни габарити, и машини с настройки според нуждите на клиента. Възможно е още да прибавяме и комбинираме следното:

работния размер според диаметъра на телта
оптимален избор на брой и мощност на турбините
вграждане в съществуващи линии
вграждане на защитно-насочващи екрани за концентрация на снопа дробинки върху повърхнината
оборудване турбините с честотен преобразувател