"МС" машините са непрекъснати конвейрни дробометни машини, които са предназначени за тънкостенни детайли или отливки чувствителни на удар. По-големият брой турбини осигурява оптимално почистване и пълно покритие на детайлите, което позволява машината да се ползва и за изделия с по-сложна геометрична форма, като напр. заварени детайли, отливки и др.

Детайлите се нареждат на входящия мрежов ролганг, който е направен от специална високо износоустойчива тел, транспортирайки изделият през тунела за дробометене. В него има разположени вертикални и хоризонтални турбини, под специален ъгъл, така че да се осигури оптимално и пълно почистване на цялата повърхност. Детайлите преминават и друга камера за обдухване и почстване от остатъците от дробинки, след което се извеждат от изходящия мрежов ролганг.

        

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • "МС" дробометните машини са проектирани за постоянно бластиране на детайли, които не трябва да се удрят един в друг по време на процеса.  
 • "МС" машините позволяват постоянен контрол на работната скорост на ролганга и, ако се налага, контрол на потока на дробинки.
 • Бластирането се включва автоматично, когато детайлите минават под турбините.
 • Всички машини са стандартно оборудвани с обдухваща система за премахване на дробинките отдетайлите.
 • Има набор от видове машини за различни размери детайли и работни габарити, както и голям брой аксесоари, които ни позволяват да се напаснем към специфичните нужди и изисквания на всеки клиент. 
 • Поради качеството и добрата изработка на машините те могат да функционират и в най-тежките и натоварени условия като напр. корабостроителници, вагоноремонти заводи, метални конструкции и др.

Технически данни:


Като допълнение към гореспоменатите стандартни машини, можем да разработим и специални машини с различни габарити, и машини с настройки според нуждите на клиента. Възможно е още да прибавяме и комбинираме следното:

 • размерът на детайлите
 • работната скорост с модифициране на броя и мощността на турбините
 • дължината и височината на мрежовия ролганг
 • модификация на машината за алуминивеи детайли
 • оборудване турбините с честотен преобразувател