Дробометните машини тип "РАР" са проектирани за постоянен бластиращ процес на ламарини и профили, а така също и на заварени конструкции. Отделено е специално внимание на разположението на турбините, така че да се осигури оптимална ефективност и абсолютна чистота на детайлите.

Ламарините и профилите се зареждат на входящ ролков конвейр (ролганг), който ги прекарва през тунелната част на машната. На корпуса на тази час са разположени турбините така, че да има почистване на детайлите както от горе, така и от долу. Детайлите преминават и през камера за премахване на остатъците от дробинки по тях и се отвеждат по ролганга навън. 

        

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • "РАР" дробометните камери са проектирани за всякакви стандартни ширини и дължини на профили и ламарини.
 • Специалните вариации на тези машини дават възможност за бластиране и на заварени конструкции
 • "РАР" машините разполагат с постоянни настройки на работната скорост, ако е необходимо, както и на контрол на потока на дробинки, който се изстрелва.
 • Дробеструенето се включва автоматично, когато детайлът навлезе в камерата
 • Стандартно всички машини са оборудвани с обдухващи системи за премахване на остатъците от дробинки от детайлите. При по-големи повърхнини се постига по-добър ефект с въртяща се четка.
 • Има набор от видове машини за различни размери детайли и работни габарити, както и голям брой аксесоари, които ни позволяват да се напаснем към специфичните нужди и изисквания на всеки клиент. 
 • Поради качеството и добрата изработка на машините те могат да функционират и в най-тежките и натоварени условия като напр. корабостроителници, вагоноремонти заводи, метални конструкции и др.

ЛИНИИ ЗА ПОЛАГАНЕ НА ПРАЙМЕР БОЯ

Дробометните камери тип «РАР» може да се дооборудват с автоматични линии за полагане на праймер грундуве и боя, които се състоят от следното:

 • хидравлично зареждащо устройство
 • входящ ролков конвейр
 • подгряваща камера
 • дробометна камера
 • автоматична бояджийна камера
 • сушилна камера
 • конвейр за камерите през бояджийната и сушилната камери
 • изходящ ролков конвейр
 • хидравлична разтоварваща система
Според нуждите на индивидуалния клиент можем да предложим специфични окомплектовки.

С подгряващата камера се изсушават влагата от повърхнината, като се улесняват след това бластирането и боядисването.

От бояджийната камера боядисаното изделие отива в сушилната камера, където се изсушава до  крайна степен, така че изделието да продължи технологичния си път веднага след разтоварване.

В крайната фаза на сушене може да използваме вторичната термална енергия, генерирана още при подгряването, като по този начин намаляваме разходите за енергия.

Технически данни:


Като допълнение към гореспоменатите стандартни машини, можем да разработим и специални машини с различни габарити, и машини с настройки според нуждите на клиента. Възможно е още да прибавяме и комбинираме следното:

 • размерът на изделието
 • работната скорост с избор на брой и мощност на турбините
 • дължината и височината на входящо-изходния ролганг
 • товароносимостта и отстоянията между ролките на входящо-изходния ролганг
 • да се допълни системата с товаро-разтоварващо устройство към и от ролганга
 • настройка на машината за работа със заварени конструкции
 • да се допълнят турбините с честотен преобразувател