Дробометните камери за тръби тип "PIP" са специално проектирани за бластиране с различна скорост на тръби с различни размери и дължини.

Тръбите се зареждат на ролков конвейр с конусовидни ролки или дискове, ако тръбите са с по-голям диаметър. Ролките са закрепени под определен ъгъл, който осигурява леко придвижване и едновременно въртене на тръбата през камерата. В дробометната камера тръбата бива бластирана по цялата дължина и обиколка. При по-големи тръби турбините са разположени в долната част на машината (под тръбите), за да може разтоянието между турбината и бластирната повърхнина да остане едно и също, без значение какъв е диаметъра на тръбата. След края на бластирането тръбите се извеждат по ролковия конвейр извън машината.

        

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • "PIP" машините са проектирани за бластиране тръби в размери от 15 мм до 1600 мм диаметър
 • Прилага се за технологии като премахване на ръжда, подготовка на повърхнината за защита, награпяване и т.н.
 • Машините ни осигуряват оптимално покритие и топ качество на почистване по цялата дължина и обиколка на тръбите
 • Може да функционира като самостоятелни или интегрирани транспортни системи
 • Има набор от видове машини за различни размери детайли и работни габарити, както и голям брой аксесоари, които ни позволяват да се напаснем към специфичните нужди и изисквания на всеки клиент. 
 • Поради качеството и добрата изработка на машините те могат да функционират и в най-тежките и натоварени условия

Технически данни:


Като допълнение към гореспоменатите стандартни машини, можем да разработим и специални машини с различни габарити, и машини с настройки според нуждите на клиента. Възможно е още да прибавяме и комбинираме следното:

 • работното пространство в зависимост от диаметъра на тръбата
 • оптимален избор на брой и мощност на турбини
 • дължина и товароносимост на конвейра
 • интегриране в съществуващи линии
 • автоматична система за товаране и разтоварване
 • допълване турбините с честотен преобразувател