Дробометните машини тип “BAR” са проектирани за постоянно бластиране на прътове и профили като напр. тръби, метални заготовки и прътове. Те могат да се вградят в съществуваща конвейрна линия, транспортна система или да се обособят като отделни бластиращи линии.

Детайлите се движат по ролганг, който има специални конусовидни ролки, докато достигнат до тунелната част на машината. На изхода от тунела има разположени турбини, така че да се осигури равномерно почистване и оптимално покритие на бластираната повърхност. Бластирането се включва автоматично, докато детйалите се придвижват през тунела. След това детайлите минават през обдухваща камера, за да се премахнат всички остатъци от дробинки по повърнините, след което излизат от машината.

Тези машини може да се дооборудват с товаро-разтоварваща система за по-нататъшно транспортиране.Може да се осигури и крайно разтоварващо устройство, което да сваля детайлите от конвейра и да да ги подрежда до машината. 

       

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • “BAR” дробометните машини са проектирани за всякакъв вид секции и дължини на тръбо или прътовидни детайли.
 • Използват се в технологични цикли, където се премахва ръжда или окалина, подготовка на повърхнини за защита, матиране, награпяване и др.
 • Може да се проектират да почистват една заготовка или повече паралелно.
 • Може да работят независимо или да се интегрират в производсвени линии.
 • Възможност за вграждане на щитове водачи, които да концентрират бластиращата струя към повърхнината на детайла, като се осигури оптимална мощност и ефективност на работа и в следствие на това, по-висока скорост на подаване.
 • Онези части на машината, които са изложени на високо износване, са изработени от устойчиви материали за по-дълъг живот.
 • Тези машини, заедно с товаро-разтоварните устройства, могат да се съобразят изцяло с изискванията на клиента
 • Има набор от машини за различни размери на тръбо- и прътовидни детайли, секции и голяма гама от аксесоари, което ни позволява да се напаснем към изискванията и нуждите и на най-претенциозните случаи.
 • Поради качеството и здравата изработка нашите машини могат да работят в най-тежките и натоварени условия, като металообработване и др.п.

Технически данни:


Като допълнение към гореспоменатите стандартни машини, можем да разработим и специални машини с различни габарити, и машини с настройки според нуждите на клиента. Възможно е още да прибавяме и комбинираме следното:

 • размерът на работното пространство според габаритите на детайлите
 • оптималният избор на брой и мощност на турбини
 • дължината на релсата и товароподемността й
 • автоматично товаро-разтоварващо устройство
 • интегриране в съществуваща линия
 • оборудване турбините с честотен преобразувател