''H'' серията дробометни машини за предназначени за бластиране на отливки, заварени детайли, изковки и др. Особено са подходящи за детайли, които не трябва да се удрят един в друг по време на процеса. Работят на цикличен принцип, с настройка на времето за бластиране.

Детайлите се окачват като грозд на подвеска, която се придвижва по релсов път към и от камерата. Транспортната релса може да се произведе в различни разновидности на форма и товароподемна сила. Подвеската се придвижва в камерата по релсовия път, като при това този транспорт може да бъде ръчен или автоматизиран. От тук цялото движение на подвеската в камерата е автоматично. По време на бластирането детайлите на куката се въртят под снопа дробинки, като по този начин се постига отлично бластиране по цялата повърхност на всеки детайл. След края на цикъла подвеската автоматично се извежда от камерата.

       

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • ''H'' типа машини са предназначени за малки и големи детайли, както и детайли с по-сложна геометрия. 
 • Използват се в технологи като почистване и премахване на формовъчна пръст в леярството; почистване на сърца и сърцева смес;  премахване на ръжда; награпяване; бластиране на алуминиеви отливки; изковки; заварени детайли и т.н.
 • По време на цикъла детайлите се въртят около оста на подвеската, като с увеличените вторични рикошети се постига отлично почистена повърхност, дори и за най-сложните по форма изделия.
 • Има набор от видове машини за различни размери детайли и работни габарити, както и голям брой аксесоари, които ни позволяват да се напаснем към специфичните нужди и изисквания на всеки клиент. 
 • Поради качеството и добрата изработка на машините те могат да функционират и в най-тежките и натоварени условия

Технически данни:

hbg

Като допълнение към гореспоменатите стандартни машини, можем да разработим и специални машини с различни габарити, и машини с настройки според нуждите на клиента. Възможно е още да прибавяме и комбинираме следното:

 • според размерите на детайлите
 • оптимален избор на брой и мощност на турбини
 • формата и товароносимостта на релсата на подвеската
 • брой въртящи се куки и тяхната товароносимост
 • ръчни или механизирани подвески
 • ръчни или пневматични врати
 • оборудване турбините с честотен преобразувател
 • окомплектоване машината с магнитен сепаратор и вибро сито
 • окомплектоване машината за бластиране на алуминий