Прахоуловителят "CDR" са от сух тип, с подменяеми патрони и автоматично самопочистване на патроните.

Мръсният въздух се отвежда от камерата към прахоуловителя по тръбен път и се пречиства в колектора с помощта на филтър патрони. С помощта на сгъстен въздух повърхността на патроните се самопочиства (обдухва) на определен интервал време. Прахът, който се обдухва, пада в контейнер за отпадък и се акумулира там. Пречистеният въздух се отвежда в атмосферта през комин от прахоуловителя.

PeskalniStrojSIW1     PeskalniStrojSIW2     SlikaStrojSIW

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

  • "CDR" прахоуловителите са проектирани за сухо филтриране на замърсения по време на дробометенето въздух.
  • "CDR" прахоуловителите са лесни за подръжка и надеждни в работата си.
  • Нашите прахоуловители дават емисии на замърсеност до 1 мг/Nм3, което е предписано във всички международни стандарти
  • Прахоуловителите може да се оборудват също с шламообразуваща и -отвеждаща система, както и с ATEX защита срещу експлозия
  • Има набор от машини с различни габарити и работни пространства, което ни позволява да се настроим към специфичните изисквания на всеки клиент

Технически данни:

В допълнение на горепосочените стандартни прахоуловители, предлагаме също и целеви прахоуловители с различни капацитети и настройки, които отговарят на желанията на клиентите, като е възможно и следното:

  • избор на капацитета на прахоуловителя
  • осигуряване подналягане в колектора на прахоуловителя
  • избор на броя на филтър патроните
  • издаване на АТЕХ сертификат за антиексплозионна защита на филтъра
  • възможност за доставка на сух или мокър филтър