"CH" дробометните машини са прокетирани за отливки, изковки, заварени детайли и т.н. Те са особено подходящи за детайли, които не трябва да се удрят един в друг по време на процеса. Работят на цикличен принцип, с настройка на времето за бластиране.

Детайлите се окачват като грозд на подвеска, която се придвижва по релсов път през камерата. Транспортния конвейр може да варира в дължина и брой на подвески на него. По време на цикъла гроздът влиза в камерата и вратите се затварят. Той се върти около оста си в камерата, като по този начин се осигурява оптимално покритие за цялата повърхност на всеки детайл. След края на цикъла вартите се отварят и подвеската продължава по конвейра, а на входа влиза следващата подвеска.

        

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • "СН" типа машини са предназначени за малки и големи етайли, както и детайли с по-сложна геометрия.
 • Използват се в технологи като почистване и премахване на формовъчна пръст в леярството; почистване на сърца и сърцева смес;  премахване на ръжда; награпяване; бластиране на алуминиеви отливки; изковки; заварени детайли и т.н.
 • По време на цикъла детайлите се въртят около оста на подвеската, като с увеличените вторични рикошети се постига отлично почистена повърхност, дори и за най-сложните по форма изделия.
 • "СН" машините са изключително подходящи за приложения с висока производителност поради наличието на минимално време за осигуряване на процеса. Лесно могат да се надградят с двойни камери, като се увеличи още повече производитлеността и да се вдигне обема за единица време.
 • Има набор от видове машини за различни размери детайли и работни габарити, както и голям брой аксесоари, които ни позволяват да се напаснем към специфичните нужди и изисквания на всеки клиент. 
 • Поради качеството и добрата изработка на машините те могат да функционират и в най-тежките и натоварени условия

Технически данни:


Като допълнение към гореспоменатите стандартни машини, можем да разработим и специални машини с различни габарити, и машини с настройки според нуждите на клиента. Възможно е още да прибавяме и комбинираме следното:

 • размер на детайлите
 • оптимален избор на брой и мощност на турбините
 • форма и дължина на релсата на конвейра
 • брой въртящи се куки и товароносимост на всяка
 • монорелсов или «power and free»-конвейр
 • оборудване на турбините с честотен преобразувател
 • оборудване машината с магнитен сепаратор и вибросито
 • оборудване на машините за бластиране на алуминий