Машините от типа “TOR” са проектирани за бластиране на готови конструкции, трегери, и профили с различни размери и форми. Особено са подходящи за детайли с по-голяма дължина. Могат да работят самостоятелно, със собствена линия или да се интегрират със съществуваща такава. Могат да се интегрират също така с бояджийски и сушилни камери по линията.

Детайлите се окачват на куки на транспортна система, коiто ги придвижваt през машината. На страниците на тунелната машина са разположени турбините, които осигуряват оптимално покритие и почистване на детайлите, без значение, че изделията не се въртят в процеса. Детайлите минават през дробометната камера и после през обдухваща, за да се премахнат остатъците от добинки по повърхнината, след което излизат от машината окончателно.

        

ХАРАКТЕРИСТИКИ:

 • "TOR" машините са проектирани за дълги заваръчни конструкции, трегери, и профили, както и за по-малки детайли, които могат да се окачват на транспортните куки.
 • Използват се за премахване на ръжда и награпяване, подготовка за антикорозионна защита, премахване на стара боя, матиране и т.н.
 • Детайлите не се въртят по време на бластиране. Въпреки това, благодарение на внимателно изчисления ъгъл на разположение на турбините, се постига качествено почистване на цялата повърхнина, независимо от формата на детайла.
 • Може да решат и транспортни проблеми, тъй като дължината на конвейра може да се настройва и да се интегрира «power and free»-система.
 • Има набор от видове машини за различни размери детайли и работни габарити, както и голям брой аксесоари, които ни позволяват да се напаснем към специфичните нужди и изисквания на всеки клиент. 
 • Поради качеството и добрата изработка на машините те могат да функционират и в най-тежките и натоварени условия

Технически данни:


Като допълнение към гореспоменатите стандартни машини, можем да разработим и специални машини с различни габарити, и машини с настройки според нуждите на клиента. Възможно е още да прибавяме и комбинираме следното:

 • размерът на детайла
 • избор на оптимален брой и мощност на турбините
 • дължината на конвейра и товароносимостта му
 • монорелсов конвейр или power-and-free-система
 • възможност за интегриране в съществуваща конвейрна система
 • да се дооборудват турбините с честотен преобразувввател