ДРОБОМЕТНИ КАМЕРИ ЗА ШОТ ПИНИНГ ТИП "PIN"

Дробометните камери за шот и стрес пининг се използват основно в автомобилната индустрия и авиостроенето.

Целта на тези машини е да увеличат якоста на повърхността на метала и така да се намали възможността за появата на микро-пукнатини.

Резултатът от тази технология е по-дълъг експлоатационен период на детайлите (например при пружини, листови пружини, и др.п), който се постига с внимателен подбор на следните параметри на дробометната машина:

  • време за бластиране
  • ъгъл на бластиране
  • тип на абразива
  • дебелина на боя/покритие и
  • скоростта на дробинкитеДРОБОМЕТНИ МАШИНИ ЗА БЛАСТИРАНЕ НА ЖП-КОЛООСИ И ЖП-КОЛЕЛА ТИП "W"

Дробометните камери за ЖП-колела са специални машини за почистване на колелата на вагони след термообработка и за подготовката им за по-нататъшна механична обработка. Колелата влизат едно по едно в камерата и попадат под струя от дробинки, като турбините ги покриват по цялата нужна повърхнина. ДРОБОМЕТНИ МАШИНИ ЗА НАМОТКИ ЖИЦА ИЛИ ТЕЛ (НА СНОП) ТИП "COW"

Дробометните камери за намотки на сноп от тел и жица се изпозлват при производството на макари и снопове от тези материали. Тези машини са отличен заместител на киселинното или химическото почистване на тези изделия, което днес е сриозно екологично перо, предвид трудността на съхранение и депониране на тези химикали след употребата им. В допълнение, тези машини намаляват силно разходите за процеса по почистване.

Наред с гореизброените решения, фирма СТЕМ ООД се е специализирала в производството на уникални и специални дробометни камери, което позволява да се отговори на каквато и да е нужда на нашите клиенти. Предлагаме широка гама от решения за Вашите технологични задачи в сферата на дробометенето и бластирането, като можем да се съобразим с всяко изискване и технологично предизвикателство.