Podjetje
Vizija

Glavno vodilo podjetja STEM d.o.o. je nenehen razvoj, ki sledi tehnično tehnološkim zahtevam trga, najnovejšemu razvoju na področju novih materialov in komponent, s ciljem doseganja najvišje kvalitete obdelanih površin ob čim racionalnejši porabi energije, drugih operativnih stroškov ter višini investicije.


POLITIKA KAKOVOSTI

 • vodstvo  organizacije  zagotavlja vse potrebno za delovanje sistema vodenja z namenom, da omogoča rast kakovosti na poti k poslovni odličnosti in zagotovi ustrezen odnos do okolja ter varnosti in zdravja pri delu.
 • razvijamo in izdelujemo dovršene ter tehnološko izpopolnjene izdelke, ob upoštevanju njihovega življenjskega cikla, kar vse pripomore k trajnostnemu razvoju tudi pri naših kupcih;
 • zagotavljamo kakovostne izdelke za vse svoje kupce;
 • uspešno in učinkovito uresničujemo cilje in ob tem lahko dosegamo ali tudi presegamo zahteve, potrebe in pričakovanja vseh zainteresiranih strani;
 • z dobavitelji gradimo vzajemno koristen partnerski odnos, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in zaupanju;
 • premišljeno izkoriščamo naravne vire;
 • zavezujemo slehernega zaposlenega h kakovostnemu delu in izpolnjevanju zahtev glede skladnosti (zakonskih zahtev in drugih zahtev) ter k ustreznemu odnosu do okolja;
 • zagotavljamo ustrezno delovno okolje, v katerem lahko vsi zaposleni ustvarjalno in motivirano uresničujemo svojo osebno in poslovno rast
 • skrbimo za zadovoljstvo zaposlenih, hkrati pa vsi zaposleni spoštujemo predpisane in sprejete elemente sistema vodenja;
 • se vsi izobražujemo in smo vključeni v vse aktivnosti, ki se nanašajo na varovanje okolja ter pomembnosti varnosti in zdravja;
 • vodstvo redno spremlja in meri doseganje ravni kakovosti
 • redno spremljamo in upoštevamo zahteve zakonodaje
 • vodstvo redno komunicira z zaposlenimi v podjetju,
 • se zavezujemo k nenehnemu izboljševanju sistema vodenja.