Glavno vodilo podjetja STEM d.o.o. je nenehen razvoj, ki sledi tehnično tehnološkim zahtevam trga, najnovejšemu razvoju na področju novih materialov in komponent, s ciljem doseganja najvišje kvalitete obdelanih površin ob čim racionalnejši porabi energije, drugih operativnih stroškov ter višini investicije.