STEM d.o.o. je prítomná so svojimi otryskávacími strojmi vo všetkých priemyselných odvetviach, kde sa vyžaduje povrchová úprava materiálov, otryskávanie, kalenie atď. Pre určitý typ technológie môžu byť vhodné rôzne typy otryskávacích strojov. Odborníci spoločnosti STEM d.o.o. Vám poradia s najvhodnejším riešením z technologického aj ekonomického hľadiska.