povrsinska2

Otryskávacie stroje, ktoré sa využívajú pre povrchovú ochranu:

  • Otryskávacie stroje na plechy a profily typ ''PAP''
  • Priebežné otryskávacie stroje so závesným dopravníkom typ ''TOR''
  • Otryskávacie stroje so závesným hákom typ ''H''
  • Priebežné otryskávacie stroje so závesným hákom typ ''CH''
  • Bubnové otryskávacie stroje typ ''B''
  • Otryskávacie stroje s mrežovým dopravníkom typ ''MC''

povrsinska1

Účel otryskávania:

  • Základný náter pre následné zváranie
  • Základný náter pre dočasné uskladnenie
  • Konečný náter