Hlavným motívom firmy STEM s.r.o. je kontinuálny vývoj, ktorý sleduje technické a technologické požiadavky trhu, s cieľom dosiahnuť optimálnu kvalitu opracovávaných plôch spolu s racionálnou spotrebou energie a výškou investície.

STEM s.r.o. bude naďalej pokračovať v plánovanej ceste, v zmysle zvyšovania kvality a rozvoja otryskávacích strojov.

Budeme tiež pokračovať v práci na vývoji poloautomatických a automatických liniek v oblasti povrchových úprav a ochrany kovov vo všetkých priemyselných odvetviach, ako sú:

  • zlievarne,
  • kováčne,
  • automobilový priemysel,
  • ostatný priemysel na spracovanie kovov (výroba rúr, valcovne, výroba pružín, výroba zváraných konštrukcií, plynové fľiaš, apod).
Samozrejme, že spolu so všetkým, čo bolo povedané, zostáva v našom trvalom záujme rýchla dodávka náhradných dielov a údržba zariadení pre našich zákazníkov.