Brokovacie komory typu „KOM“ sú určené na manuálne alebo pneumatické brokovanie rôznych obrobkov, ako sú zvarence, odliatky, výkovky, železničné vozne, kontajnery atď.

Obrobky sa v brokovacej komore opracúvajú pomocou stlačeného vzduchu, ktorý smeruje prúd brokovacej látky k obrobkom pomocou brokovacej dýzyPotom zmes brokovacej látky a zvyškov padá do žľabu, odkiaľ sa pomocou škrabákov a priečne rotujúcich špirál automaticky dopravuje k výťahu a vzduchovému odlučovaču.Tam sa brokovacia látka čistí potom padá do zberného sila, kde je pripravená na opätovné použitie.Brokovacou látkou môžu byť oceľové broky (guľaté alebo granule), korund, sklenené koráliky atď.

      

CHARAKTERISTIKA:

 • Brokovacie komory typu „KOM“ sú určené na brokovanie obrobkov s veľkými rozmermi, veľkou hmotnosťou a zložitým tvarom.
 • Dopravný systém využívajúci škrabáky vyžaduje len minimálnu hĺbku základu.
 • Dosahujeme len minimálnu úroveň prachu v komore, pretože prach, ktorý sa tvorí počas brokovania sa odstraňuje pomocou kazetového odlučovača prachu, zatiaľ cez strop vstupuje do komory čerstvý vzduch.
 • Komora môže byť vo vnútri vybavená transportným vozíkom zaveseným na koľajnici nad hlavou, ktorý uľahčí manipuláciu s obrobkami.
 • Pomocou brokovacích robotov možno dosiahnuť čiastočnú alebo úplnú automatizáciu procesu brokovania.
 • Používame ich v takých technológiách, ako je čistenie hrdze, príprava povrchu pred aplikáciou ochranných náterov, matovanie, zdrsnenie atď.
 • K dispozícii je výber komôr pre rôzne rozmery pracovného priestoru. Okrem toho je k dispozícii mnoho voliteľných doplnkov, vďaka čomu dokážeme prispôsobiť naše komory potrebám aj tých najnáročnejších zákazníkov.

Technické parametre:


Okrem vyššie uvedených štandardných strojov ponúkame aj ďalšie stroje rôznych rozmerov, ktoré sú už vyvinuté, ako aj stroje s úpravami podľa želania zákazníka, pričom možno nastaviť tieto parametre:

 • veľkosť brokovacej komory
 • počet brokovacích dýz
 • možnosť automatického brokovania pomocou robotov
 • komoru možno vybaviť dopravným vozíkom alebo hornou koľajnicou