Brokovacie stroje série „PAP“ sú určené na kontinuálne brokovanie plechov a profilov, ale aj zváraných konštrukcií.Osobitná pozornosť bola venovaná umiestneniu turbín, ktoré poskytujú optimálnu účinnosť a rovnomerné čistenie obrobkov.

PDosky alebo profily sa naložia na vstupný valčekový dopravník, ktorý dopravuje obrobky cez tunelovú časť stroja.Na vonkajšom okraji brokovacej časti tunela sú turbíny, ktoré zabezpečujú optimálne čistenie obrobkov zhora i zdola.Obrobky potom prechádzajú cez komoru, kde sa z ich horného povrchu odfúkne brokovacia látka, až sa napokon dostanú na výstupný valčekový dopravník.

        

CHARAKTERISTIKA:

 • Brokovacie stroje série „PAP“ sú určené na kontinuálne brokovanie plechov a profilov všetkých štandardných šírok a dĺžok, a sú vhodné aj na brokovanie štandardných profilov akéhokoľvek rozmeru.
 • Špeciálne varianty stroja aj brokovanie zváraných konštrukcií.
 • Stroje série „PAP“ umožňujú plynulú reguláciu prevádzkovej rýchlosti a, v prípade potreby, aj regulácia prietoku oceľových brokov.
 • Brokovanie sa zapne automaticky keď sa obrobok dostane pod turbínu.
 • Všetky stroje sú štandardne vybavené odfukovacím ventilátorom, ktorý odstraňuje oceľové broky z hornej plochy obrobkov, zatiaľ na  väčších plochách sa väčší účinok dosahuje použitím rotačnej kefy.
 • K dispozícii je výber strojov pre rôzne rozmery pracovného priestoru. Okrem toho je k dispozícii mnoho voliteľných doplnkov, vďaka čomu dokážeme prispôsobiť naše stroje potrebám aj tých najnáročnejších zákazníkov.
 • Naše stroje sú kvalitné a robustné, vďaka čomu dokážu pracovať aj v tých najnáročnejších prostrediach, ako sú valcovne, lodenice a podobne.

LINKY NA APLIKOVANIE ZÁKLADNÉHO NÁTERU

Brokovacie stroje série „PAP“ možno rozšíriť na automatickú linku na aplikovanie základného náteru. Takáto linka sa skladá z týchto častí:
 • hydraulické nakladacie zariadenie
 • vstupný valčekový dopravník
 • predsušiaca komora
 • brokovací stroj
 • komora automatickej aplikácie náteru
 • sušiaca komora
 • dopravník na vysušenie náteru
 • výstupný valčekový dopravník
 • hydraulické vykladacie zariadenie
S ohľadom na potreby individuálneho zákazníka možno zvoliť individuálnu zostavu.

V predsušiacej komore sa vlhké vrstvy na plechoch a profiloch vysušia, ako príprava na nasledujúce brokovanie a aplikáciu náteru.

Z farbiacej komory pokračuje zafarbený obrobok do sušiacej komory, kde sa vysuší natoľko, aby sa dal po vyložení okamžite použiť na následné technologické spracovanie.

V procese konečného sušenia možno tiež využiť už použitú tepelnú energiu z predsušiacej komory, čím sa znížia náklady na energiu.

Technické parametre:


Okrem vyššie uvedených štandardných strojov ponúkame aj ďalšie stroje rôznych rozmerov, ktoré sú už vyvinuté, ako aj stroje s úpravami podľa želania zákazníka, pričom možno nastaviť tieto parametre:

 • veľkosť pracovného priestoru
 • prevádzková rýchlosť, pri čom možno meniť počet a výkonu turbín
 • dĺžka a výška vstupného a výstupného valčekového dopravníka
 • nosnosť a vzdialenosť medzi valčekmi na vstupnom a výstupnom valčekovom dopravníku
 • stroj možno vybaviť zariadením na hydraulické nakladanie a vykladanie pozdĺž vstupného a výstupného valčekového dopravníka
 • stroj možno upraviť na brokovanie zváraných konštrukcií
 • vybavenie turbín regulátorom frekvencie