Brokovacie stroje na plynové fľaše série „GAB“ sú určené na vonkajšie brokovanie plynových fliaš, kotlov a iných dutých výrobkov rôznych rozmerov.Sú vhodné na brokovanie nových aj použitých výrobkov.Náš výrobný program obsahuje tri varianty týchto strojov, ktoré sa od seba líšia, pokiaľ ide o spôsob prevádzky.


Brokovacie stroje série „GAB“, ktoré pracujú na princípe taktovania:

Obrobky sa ukladajú na nakladacie zariadenie, ktoré ich po jednom vkladá do brokovacieho stroja,Pri brokovaní sa obrobok otáča pod prúdom oceľových brokov medzi dvoma paralelne rotujúcimi valcami.Keď sa cyklus brokovania skončí, stroj automaticky vyloží obrobok na vykladaciu rampu.


Brokovacie stroje série „GAB“, ktoré pracujú na kontinuálnom princípe:

Obrobky sa uložia na valčekovú koľajnicu so skrátenými valcami, ktoré sú namontované v uhle, čo umožňuje súčasnú dopravu i otáčanie obrobku.Obrobky sú tak prepravované cez tunelovú časť stroja. Na vonkajšom okraji stroja sú namontované turbíny, a to tak, aby vyčistili obrobky po celom povrchu.Obrobky potom prechádzajú cez komoru, kde sa z ich povrchu odfúkne brokovacia látka, až sa napokon dostanú na výstupnú valčekovú koľajnicu.


Brokovacie stroje série „GAB“ s horným hákovým dopravníkom:

Obrobky sa zavesia na horný hákový dopravník, ktorý ich dopravuje, (buď v taktoch alebo kontinuálne) pod prúd oceľových brokov, kde sa čistia.Obrobok potom prechádza cez komoru, v ktorej sa z exponovaných povrchov atmosféricky odstráni brokovacia látka. Nakoniec obrobok vyjde zo stroja.Tieto brokovacie stroje sú vhodné najmä na prevádzku vo výrobných linkách s farbiacimi a sušiacimi komorami, ale môžu pracovať aj nezávisle.

        

CHARAKTERISTIKA:

 • Brokovacie stroje na plynové fľaše série „GAB“ sú určené na vonkajšie brokovanie plynových fliaš, kotlov a iných dutých výrobkov rôznych rozmerov.
 • Používame ich v takých technológiách, ako je čistenie od starej farby a hrdze, príprava povrchu pred aplikáciou ochranných náterov, matovanie, zdrsnenie atď.
 • Všetky naše stroje poskytujú optimálny povlak a očistenie obrobku, pri čom sa dosiahne vysoká kvalita vyčistenej plochy, bez ohľadu na zvolený variant stroja.
 • Stroje môžu pracovať samostatne alebo môžu byť zabudované do existujúceho dopravného systému.Okrem toho ich možno integrovať s farbiacimi a sušiacimi komorami.
 • Možno ich doplniť aj o systém stlačeného vzduchu, ktorý umožní vnútorné brokovanie obrobkov.
 • Tieto brokovacie stroje možno tiež vybaviť nakladacím a vykladacím systémom, čo umožňuje montáž brokovacích strojov do výrobných liniek.
 • K dispozícii je výber strojov pre rôzne rozmery pracovného priestoru. Okrem toho je k dispozícii mnoho voliteľných doplnkov, vďaka čomu dokážeme prispôsobiť naše stroje potrebám aj tých najnáročnejších zákazníkov.
 • Naše stroje sú kvalitné a robustné, vďaka čomu dokážu pracovať aj v tých najnáročnejších prostrediach.

Technické parametre:


Okrem vyššie uvedených štandardných strojov ponúkame aj ďalšie stroje rôznych rozmerov, ktoré sú už vyvinuté, ako aj stroje s úpravami podľa želania zákazníka, pričom možno nastaviť tieto parametre:

 • veľkosť pracovného priestoru
 • optimálny výber počtu a výkonu turbín
 • možnosť vnútorného brokovania stlačeným vzduchom
 • integrácia do existujúcej výrobnej linky
 • vybavenie turbín regulátorom frekvencie