Brokovacie stroje s omieľacím pásom typu „B“ sú určené na brokovanie produktov masovej výroby, rovnako ako menších sérií.Tieto stroje sa používajú predovšetkým na brokovanie sivej liatiny, tvárnej liatiny, oceľových odliatkov, a tiež hliníkových odliatkov, presných odliatkov, výkovkov, a na odstraňovanie ostrapkov kovových a nekovových výrobkov.Brokovacie stroje série „B“ sa vyrábajú v dvoch základných variantoch, a to s bežiacim pásom (R) a oceľovým pásom (S).

Brokovacie stroje typu „B“ sa nazývajú strojmi s omieľacím pásom, pretože je v nich bežiaci pás, ktorý vytvára slučku v tvare bubna, do ktorej sa ukladajú obrobky.Obrobky sa môžu vkladať do stroja ručne alebo automatickej pomocou skipu vo väčších strojoch.Počas brokovania sa opracúvané kusy neustále omieľajú v slučke vytvorenej bežiacim pásom v prúde oceľových brokov vrhaných turbínou.Po skončení brokovacieho cyklu sa bežiaci pás začne otáčať opačným smerom a obrobky sa o stroja vyhodia.

        

CHARAKTERISTIKA:

 • Počas brokovania sa obrobky v stroji neustále omieľajú. Takto vznikne optimálny povlak a vysoko kvalitný očistený povrch obrobkov všetkých tvarov.
 • Napriek svojim malým rozmerom sú brokovacie stroje s omieľacím pásom typu „B“ sú určené na brokovanie produktov vysokokapacitnej výroby, bez ohľadu na materiál, z ktorého sú obrobky vyrobené.
 • Brokovacie stroje typu „B“ s gumovým pásom sú určené na brokovanie malých a stredných obrobkov (náplň 40 l – 720 l), zatiaľ čo stroje s oceľovým pásom sú určené na brokovanie stredných a veľkých obrobkov (náplň 140 l – 1000 l).
 • Používame ich v takých technológiách, ako je čistenie zlievarenského piesku od odliatkov, odstraňovanie okovín po tepelnom spracovaní, čistenie povrchu výkovkov a lisovaných súčiastok, čistenie hliníkových odliatkov, zdrsňovanie, prípravu povrchu pred aplikáciou ochranných náterov, odstraňovanie ostrapkov plastových odliatkov atď.
 • Väčšie stroje sú štandardne vybavené automatickým nakladacím skipom.
 • Všetky naše stroje môžu byť vybavené vykladacími transportérmi (gumovými alebo vibrujúcimi).
 • K dispozícii je výber strojov s rôznou kapacitou a rôznym plniacim objemom. Okrem toho je k dispozícii mnoho voliteľných doplnkov, vďaka čomu dokážeme prispôsobiť naše stroje potrebám aj tých najnáročnejších zákazníkov.
 • Naše stroje sú kvalitné a robustné, vďaka čomu dokážu pracovať aj v tých najnáročnejších prostrediach, ako sú zlievarne, kováčske dielne a podobne. 

BROKOVANIE STLAČENÝM VZDUCHOM:

Brokovacie stroje s omieľacím pásom série „B“ môžu byť vybavené brokovacím systémom s jednou alebo viacerými brokovacími dýzami upevnenými na pohyblivom systéme, určenými na brokovanie vo vnútri brokovacieho stroja.

Tieto brokovacie stroje sú určené na obrobky, ktoré sa brokujú látkou, ktorá nedovoľuje použitie turbín, ako je korund, sklenené guľôčky atď.

Technické parametre:

bsvkg

Okrem vyššie uvedených štandardných strojov ponúkame aj ďalšie stroje rôznych rozmerov, ktoré sú už vyvinuté, ako aj stroje s úpravami podľa želania zákazníka, pričom možno nastaviť tieto parametre:

 • optimálny výber výkonu turbín
 • rozmer skipu prispôsobený zákazníkovej palete
 • vykladací transportér (vibrujúci alebo gumový) v ľubovoľnom smere vykládky, rôznych dĺžok
 • rýchlosť otáčania pásu s regulátorom frekvencie
 • vybavenie turbín regulátorom frekvencie
 • vybavenie stroja magnetickým odlučovačom a vibračným triedičom
 • vybavenie stroja na brokovanie hliníka