Hákové brokovacie stroje série „H“ sú určené na brokovanie odliatkov, zvarencov, výkovkov atď.Sú vhodné najmä na brokovanie tryskanie citlivých kusov, ktoré sa pri brokovaní nesmú navzájom dotýkať.Pracujú v režime taktovania, s nastaveným časom brokovania.

Obrobky sú zavesené jednotlivo alebo v skupinách na rotujúcom háku, ktorý je upevnený na vozíku na dopravnej koľajnici.Dopravné koľajnice môžu byť vyrobené v rôznych tvaroch a môžu mať rôznu nosnosť.Obrobky sa prepravujú ku dverám stroja pomocou vozíka na dopravnej koľajnici, pričom môžu byť vozík poháňaný ručne alebo môže byť vybavený motorom.Od dverí stroja ďalej je pohyb vozíka automatický.Počas brokovania sa obrobky na rotujúcom háku otáčajú v prúde brokov, čím sa dosiahne rovnomerné opracovanie všetkých povrchov.Keď sa cyklus brokovania skončí, vozík s obrobkami automaticky vyjde zo stroja.

       

CHARAKTERISTIKA:

 • Hákové brokovacie stroje série „H“ sú určené na brokovanie malých a veľkých kusov, ako aj geometricky náročných kusov.
 • Používajú sa pri takých technológiách, ako je čistenie a odstraňovanie zlievarenského piesku a jadier, odstraňovanie hrdze a zdrsňovanie, brokovanie hliníkových odliatkov, výkovkov a zváraných dielov atď.
 • Počas brokovania sa obrobky otáčajú a oscilujú, čím sa dosiahne vysoká kvalita všetkých očistených povrchov obrobkov ľubovoľného tvaru.
 • K dispozícii je výber strojov pre rôzne rozmery pracovného priestoru. Okrem toho je k dispozícii mnoho voliteľných doplnkov, vďaka čomu dokážeme prispôsobiť naše stroje potrebám aj tých najnáročnejších zákazníkov.
 • Naše stroje sú kvalitné a robustné, vďaka čomu dokážu pracovať aj v tých najnáročnejších prostrediach, ako sú zlievarne, kováčske dielne a podobne.

Technické parametre:

hsvk

Okrem vyššie uvedených štandardných strojov ponúkame aj ďalšie stroje rôznych rozmerov, ktoré sú už vyvinuté, ako aj stroje s úpravami podľa želania zákazníka, pričom možno nastaviť tieto parametre:

 • veľkosť pracovného priestoru
 • optimálny výber počtu a výkonu turbín
 • tvar a nosnosť koľajnice
 • počet rotujúcich hákov a ich zaťažiteľnosť
 • manuálny alebo motorový pohon hákov
 • manuálne alebo pneumatické otváranie dverí
 • vybavenie turbín regulátorom frekvencie
 • vybavenie stroja magnetickým odlučovačom a vibračným triedičom
 • vybavenie stroja na brokovanie hliníka