Kazetové lapače prachu série „CDR“ sú suché odlučovače prachu s výmennými kazetami a automatickým čistením kaziet stlačeným vzduchom.

Znečistený vzduch z brokovacieho stroja prechádza do odlučovača prachu potrubím a tam sa čistí pomocou kaziet odlučovača prachu.Kazety v odlučovači prachu sa automaticky prefukujú (čistia) pomocou stlačeného vzduchu, ktorý v určitých intervaloch odfúkne prach nazhromaždený na zbernom povrchu kaziet.Tento prach, ktorý bol odfúknutý z kaziet, potom spadá do koryta odlučovača prachu a hromadí sa v kontajneri na odpad, ktorý je umiestnený pod odlučovačom prachu, zatiaľ čo vyčistený vzduch sa vracia do atmosféry cez komín odlučovača prachu.

          

CHARAKTERISTIKA:

  • Kazetové lapače prachu série „CDR“ sú určené na suché odlučovanie polietavého prachu, ktorý vzniká v procese brokovania
  • Kazetové lapače prachu série „CDR“ sa veľmi ľahko udržiavajú a ich prevádzke sú spoľahlivé
  • Naše kazetové odlučovače prachu vytvárajú prašné emisie < 1mg/Nm3, ako to predpisujú tie najprísnejšie medzinárodné normy
  • Odlučovače prachu možno vybaviť aj na odlučovanie horľavého prachu a možno ich vybaviť aj certifikátom ATEX
  • K dispozícii je výber strojov pre rôzne rozmery pracovného priestoru. Okrem toho je k dispozícii mnoho voliteľných doplnkov, vďaka čomu dokážeme prispôsobiť naše stroje potrebám aj tých najnáročnejších zákazníkov.

Technické parametre:


Okrem vyššie uvedených štandardných odlučovačov prachu ponúkame aj účelové odlučovače prachu s rôznou kapacitou, ako aj stroje s úpravami podľa želania zákazníka, pričom možno nastaviť tieto parametre:

  • kapacita odlučovača prachu
  • podtlak v odlučovači prachu
  • počet kaziet v odlučovači prachu
  • odlučovač prachu možno vybaviť certifikátom ATEX
  • možnosť dodávať mokré / suché filtre