Kontinuálne hákové brokovacie stroje série„CH“ sú určené na brokovanie odliatkov, zvarencov, výkovkov atď.Sú vhodné najmä na brokovanie tryskanie citlivých kusov, ktoré sa pri brokovaní nesmú navzájom dotýkať.Pracujú v režime taktovania, s nastaveným časom brokovania.

Obrobky sú zavesené jednotlivo alebo v skupinách na rotujúcich hákov, ktoré sú upevnené na vozíku na dopravnej koľajnici.Dopravná koľajnica môže byť vyrobená v rôznych dĺžkach a s rôznym počtom vozíkov.Na začiatku cyklu sa skupina obrobkov presunie do stroja, dvere sa zatvoria a spustí sa brokovanie.Počas brokovania sa obrobky na rotujúcich hákoch otáčajú v prúde brokov, čím sa dosiahne rovnomerné opracovanie všetkých povrchov.Na konci cyklu sa dvere otvoria, opracovaná skupina obrobkov vyjde zo stroja a na druhej strane vojde do stroja nová skupina.

        

CHARAKTERISTIKA:

 • Kontinuálne hákové brokovacie stroje série„CH“ sú určené na brokovanie sú určené na brokovanie malých a veľkých kusov, ako aj geometricky náročných kusov.
 • Používajú sa pri takých technológiách, ako je čistenie a odstraňovanie zlievarenského piesku a jadier, odstraňovanie hrdze a zdrsňovanie, brokovanie hliníkových odliatkov, výkovkov a zváraných dielov atď.
 • Počas brokovania sa obrobky otáčajú a oscilujú, čím sa dosiahne vysoká kvalita všetkých očistených povrchov obrobkov ľubovoľného tvaru.
 • Kontinuálne hákové brokovacie stroje série„CH“ sú vhodné najmä pre miesta s vysokou produktivitou, pretože majú len málo mŕtveho času. Okrem toho ich možno rozšíriť na dvojité stroje, čím sa zdvojnásobí počet opracúvaných miest a tým sa produktivita stroja zvýši ešte väčšmi.
 • Vďaka možnosti zmeniť dĺžku a tvar koľajnice a vybudovať nezávislý poháňaný systém dokážu vyriešiť aj problémy prepravy.
 • K dispozícii je výber strojov pre rôzne rozmery pracovného priestoru. Okrem toho je k dispozícii mnoho voliteľných doplnkov, vďaka čomu dokážeme prispôsobiť naše stroje potrebám aj tých najnáročnejších zákazníkov.
 • Naše stroje sú kvalitné a robustné, vďaka čomu dokážu pracovať aj v tých najnáročnejších prostrediach, ako sú zlievarne, kováčske dielne a podobne.

Technické parametre:


Okrem vyššie uvedených štandardných strojov ponúkame aj ďalšie stroje rôznych rozmerov, ktoré sú už vyvinuté, ako aj stroje s úpravami podľa želania zákazníka, pričom možno nastaviť tieto parametre:

 • veľkosť pracovného priestoru
 • optimálny výber počtu a výkonu turbín
 • tvar a dĺžka koľajnice
 • počet rotujúcich hákov a ich zaťažiteľnosť
 • jednokoľajový systém alebo nezávislý systém s pohonom
 • vybavenie turbín regulátorom frekvencie
 • vybavenie stroja magnetickým odlučovačom a vibračným triedičom
 • vybavenie stroja na brokovanie hliníka