BROKOVACIE STROJE NA VYKLEPÁVANIE BROKMI TYPU „PIN“

Brokovacie stroje na vyklepávanie brokmi a vyklepávanie tlakom sa používajú v mnohých priemyselných odvetviach, ale predovšetkým v automobilovom a leteckom priemysle.

Účelom týchto strojov je vytvrdiť povrch kovových výrobkov, čím sa znižuje možnosť výskytu mikroskopických prasklín.Výsledkom takéhoto vyklepávania brokmi a vyklepávania tlakom je, takto spracované obrobky majú dlhší interval medzi servisnými zásahmi.

Zvýšená účinnosť vyklepávania brokmi a teda dlhší interval medzi servisnými zásahmi potrebnými pre obrobky (napríklad vinuté pružiny, listové pružiny, reťazové kolesá, nosníky atď.) sa dosahuje presným výberom všetkých parametrov brokovania, vrátane týchto:

  • čas brokovania
  • uhol brokovania
  • typ brokov
  • úroveň povlaku a
  • rýchlosť brokovBROKOVACIE STROJE NA BROKOVANIE ŽELEZNIČNÝCH KOLIES TYPU "W"

Brokovacie stroje na brokovanie železničných kolies sú jednoúčelové stroje, ktoré sa používajú na čistenie železničných kolies po tepelnom spracovaní a na prípravu povrchu na ďalšie mechanické spracovanie.Kolesá vchádzajú do brokovacieho stroja po jednom. V stroji sa točia pod prúdom oceľových brokov, ktoré vrhajú turbíny. Takto sa dosahuje jednotný a vysoko kvalitný povrch kolies po brokovaní.BROKOVACIE STROJE NA BROKOVANIE DRÔTU NA CIEVKACH TYPU „COW“

Brokovacie stroje na brokovanie drôtu na cievkach sa používajú pri výrobe okrúhlych, šesťhranných, štvorcových a plochých drôtov, navinutých na cievkach.Tieto stroje sú vynikajúcou náhradou čistenia drôtov kyselinou alebo chemického čistenia drôtov, čo je dnes čoraz väčším ekologickým problémom, najmä v dôsledku skladovania a rozkladu týchto látok po ich aplikácii.Okrem toho tieto stroje znižujú prevádzkové náklady procesu čistenia.

Spolu s vyššie uvedenými riešeniami brokovania sa STEM d.o.o. špecializuje aj na výrobu jednoúčelových brokovacích strojov, ktoré nám umožňujú splniť požiadavky aj tých.