Tunelové brokovacie stroje s hornou koľajnicou typu „TOR“ sú určené na brokovanie zváraných konštrukcií, trámov a profilov rôznych tvarov a veľkostí.Sú vhodné najmä na brokovanie obrobkov väčších dĺžok.Môžu pracovať individuálne s vlastnou koľajnicou alebo ich možno zabudovať do existujúceho dopravného systému.Okrem toho ich možno integrovať s farbiacimi a sušiacimi komorami.

Obrobky sú zavesené na hákoch na dopravníku, ktorý sa pohybuje po hornej koľajnici a ktoré prepravuje obrobky cez tunelovú časť stroja.Na bočných stranách tunelovej časti brokovacieho stroja sú turbíny, ktoré sú starostlivo umiestnené tak, aby sa zabezpečil optimálny povlak a optimálne očistenie obrobku, a to napriek skutočnosti, že obrobok sa v rámci procesu brokovania neotáča pod prúdom oceľových brokov vychádzajúceho z turbíny.Obrobok prechádza ďalej vyfukovacou komorou, kde sa z exponovaných povrchov odstráni brokovacia látka. Napokon obrobok vyjde zo stroja.

        

CHARAKTERISTIKA:

 • Tunelové brokovacie stroje s hornou koľajnicou typu „TOR“ sú určené na brokovanie dlhých zváraných konštrukcií, trámov a profilov, ako aj menších kusov, ktoré sú zavesené na nosníkoch.
 • Používame ich v takých technológiách, ako je čistenie hrdze, zdrsnenie, príprava povrchu pred aplikáciou ochranných náterov, odstraňovanie starých náterov, matovanie atď.
 • Obrobky sa však počas brokovania neotáčajú. Vďaka starostlivo vybraným uhlom a počtom turbín sa dosahuje vysoko kvalitný očistený povrch obrobku ľubovoľného tvaru.
 • Vďaka možnosti zmeniť dĺžku a tvar koľajnice a zabudovať nezávislý poháňaný systém dokážeme vyriešiť aj problémy prepravy.
 • K dispozícii je výber strojov pre rôzne rozmery pracovného priestoru. Okrem toho je k dispozícii mnoho voliteľných doplnkov, vďaka čomu dokážeme prispôsobiť naše stroje potrebám aj tých najnáročnejších zákazníkov.
 • Naše stroje sú kvalitné a robustné, vďaka čomu dokážu pracovať aj v tých najnáročnejších prostrediach.

Technické parametre:


Okrem vyššie uvedených štandardných strojov ponúkame aj ďalšie stroje rôznych rozmerov, ktoré sú už vyvinuté, ako aj stroje s úpravami podľa želania zákazníka, pričom možno nastaviť tieto parametre:

 • veľkosť pracovného priestoru
 • optimálny výber počtu a výkonu turbín
 • dĺžka a nosnosť koľajnice
 • jednokoľajový systém alebo nezávislý systém s pohonom
 • možnosť integrácie do existujúcej koľajnice
 • vybavenie turbín regulátorom frekvencie